Próximo evento ANiNATH
3ª Cena
solidaria
ANiNATH
2018
Dia: 22 noviembre 2018
Lugar: Hotel Avenida Palace, Bcn
Hora: 20:30
Donativo: 60€
Todos los derechos reservados. ANiNATH 2018

ANiNATH és declarada Entitat d’Utilitat Pública

En menys de 3 anys des de que ens vàrem constituir com a Associació, ANiNATH ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per part de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Estem molt contents de rebre aquest reconeixement social a la tasca de la nostra Associació i seguirem treballant en la mateixa línia per tal que tots els nens i nenes amb trasplantament de fetge i les seves famílies visquin aquesta experiència de la millor manera possible en totes aquelles àrees que estiguin al nostre abast.

ANiNATH es declarada Entidad de Utilidad Pública

En menos de 3 años desde que nos constituimos como Asociación, ANiNATH ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública por parte de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento social a la labor de nuestra Asociación y seguiremos trabajando en la misma línea para que todos los niños y niñas con trasplante de hígado y sus familias vivan esta experiencia de la mejor manera posible en todas aquellas áreas que estén a nuestro alcance.