Fonaments

  1. Cura dels nens i nenes amb malaltia hepàtica i trasplantats
  2. Respecte a la dignitat i valors del menor i de la seva família
  3. Respecte a l’autonomia del menor i de la seva família
  4. Vetllar per la humanització de l’assistència tant del nen com dels seus familiars
  5. Honestedat en la tasca de comunicació i acompanyament
  6. Fomentar la sensibilització social respecte a la donació de fetge per a menors pendents de trasplantament
  7. L’obtenció de facilitats i beneficis mèdics, ambientals i educatius per a nens malalts de fetge pendents de trasplantament o ja trasplantats, així com ajudes institucionals i suport a les famílies
  8. Realització de campanyes, captació de fons i ajudes públiques per aconseguir els objectius fixats

Queda exclòs tot ànim de lucre.