Mares d’ANiNATH participen al Programa Cuidador Expert Catalunya

Mares d’ANiNATH participen al Programa Cuidador Expert Catalunya

L’Hospital Materno Infantil de Vall d’Hebron i l’equip del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut han posat en marxa la primera edició del Programa Cuidador Expert Catalunya amb famílies de nens i nenes trasplantats pediàtrics. L’objectiu del Programa és intercanviar coneixements i experiències entre iguals i oferir a les famílies un espai on es parli d’aquella part de les cures dels seus fills i filles que el professional sanitari no té identificada, així com del seu dia a dia més personal com a cuidadores i cuidadors. Les sessions començaren pel gener i acabaran pel març. Hi participen 9 cuidadores de 8 famílies amb nens i nenes que han passat fa, com a mínim, un any per un trasplantament hepàtic, renal, pulmonar o cardíac. ANiNATH està molt present al Programa gràcies a la participació de na Laura Canals, Laia Lardies, Mireia Cerrato i Yoli Trigo, totes elles mares de nens trasplantats de fetge i membres de la nostra Associació. El nostre més sincer agraïment a les quatre en particular i, en general, a tot el grup implicat, a l’Hospital i al PPAC per aquesta iniciativa tan necessària.

Per a més informació:

 Versión en castellano
Madres de ANiNATH participan en el Programa Cuidador Experto Cataluña

El Hospital Materno-Infantil de Vall d’Hebron y el equipo del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC) del Departamento de Salud han puesto en marcha la primera edición del Programa Cuidador Experto Cataluña con familias de niños y niñas trasplantados pediátricos. El objetivo del Programa es intercambiar conocimientos y experiencias entre iguales y ofrecer a las familias un espacio donde se hable de aquella parte de los cuidados de sus hijos e hijas que el profesional sanitario no tiene identificada, así como de su día a día más personal como cuidadoras y cuidadores. Las sesiones empezaron en enero y finalizarán en marzo. Participan 9 cuidadoras de 8 familias con niños y niñas que han pasado hace, como mínimo, un año por un trasplante hepático, renal, pulmonar o cardíaco. ANiNATH está muy presente en el Programa gracias a la participación de Laura Canals, Laia Lardies, Mireia Cerrato y Yoli Trigo, todas ellas madres de niños trasplantados de hígado y miembros de nuestra Asociación. Nuestro más sincero agradecimiento a las cuatro en particular y, en general, a todo el grupo implicado, al Hospital y al PPAC por esta iniciativa tan necesaria.

Para más información: