Missió

La nostra missió consisteix a ser el vehicle d’expressió i d’acció de totes aquelles famílies amb nens trasplantats de fetge, així com dels propis nens, per millorar la seva vida, el seu entorn i contribuir al seu creixement personal. A més, és important donar la màxima difusió a la tasca de conscienciació per ser donant.