Qui Som?

ANiNATH neix per iniciativa de 4 famílies que, després de viure en primera persona el trasplantament de fetge dels seus fills (Joan trasplantat amb 8 mesos de vida, Sasha amb 5 anys i Alexandra amb 10 mesos) i de la seva neboda Alexandra (a qui la seva tieta política donà un trosset del seu fetge quan gairebé ja no li quedaven alternatives per sobreviure), pensàrem que era fonamental aportar el nostre granet de sorra i ajudar a altres famílies que estan passant per una situació similar a la nostra i que és molt dura.

ANiNATH és una associació sense ànim de lucre fundada al març del 2015 per pares i mares de nens trasplantats hepàtics i per donants.

 

Junta Directiva, sòcies fundadores i voluntàries

 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE NENS I NENS AMB TRASPLANTAMENT HEPÀTIC es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 del 22 de març reguladora del dret d’associació, i dels seus estatuts.

ANiNATH Nº CIF: G66490806