Visió

ANiNATH té la visió d’aconseguir un alt nivel de qualitat en tot allò que envolta al trasplantament hepàtic, l’hospitalització i la vida del trasplantat i de les seves famílies, sense oblidar l’esforç necessari per mantenir l’excel·lència de l’equip mèdic de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.