Sessió sobre la tornada a l'escola de pacients pediàtrics trasplantats de fetge - ANiNATH
ANiNATH tiene como finalidad principal dar apoyo y mejorar la experiencia del trasplante y la vida que tendrán el niño y su familia durante y después de todo el proceso.
aninath, trasplante pediátrico, trasplante hepático infantil,
6946
post-template-default,single,single-post,postid-6946,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-news-3.0.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-30.3,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Sessió sobre la tornada a l’escola de pacients pediàtrics trasplantats de fetge

El dijous 10 de setembre de 2020, ANiNATH va organitzar un directe a Instagram en el qual el Dr. Jesús Quintero, metge adjunt de l’equip de Trasplantament Hepàtic Pediàtric de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona va resoldre els dubtes relatius a la tornada l’escola dels pacients pediàtrics trasplantats de fetge durant la pandèmia del Covid-19.

El Dr. Quintero va exposar la situació actual de la pandèmia i va respondre les preguntes que els pares i mares de nens i adolescents trasplantats hepàtics li van plantejar.

Moltes gràcies al Dr. Quintero i a tot l’equip de Trasplantament Hepàtic Pediàtric de l’Hospital Vall d’Hebron per la seva disponibilitat per atendre sempre les necessitats i inquietuds de les famílies i moltes gràcies també a tots els assistents pel vostre interès.

Nota: a causa d’un error tècnic, la sessió no es va gravar. A continuació es presenta un resum dels aspectes tractats més destacats.

  1. La sessió es va iniciar fent un recordatori sobre el fet que el principal motiu de contagi és a través de microgotes al parlar i esternudar.
  2. Actualment la situació a Catalunya és molt millor que la situació que s’està produint a la resta de l’estat. A Catalunya, hi ha uns 80 contagiats per cada 100.000 habitants.
  3. En relació a la tornada a l’escola, segons les dades que es tenen en l’actualitat els pacients pediàtrics immunodeprimits no s’infecten amb més facilitat que altres pacients pediàtrics i, en cas de contraure el virus, no tenen una evolució pitjor.
  4. Amb aquestes dades la recomanació per part de l’equip mèdic és que els nens trasplantats hepàtics comencin l’escola igual que la resta de nens.
  5. A les escoles prendran les mesures necessàries per garantir el distanciament social, la higiene de mans i portar la mascareta, de manera que no hi ha cap motiu que contraindiqui que no puguin reprendre l’escola.
  6. Algunes famílies van plantejar que a la seva escola els hi havien demanat un informe conforme el seu fill podia assistir. L’equip mèdic va anunciar que únicament els nens que per qüestions mèdiques no puguin assistir a l’escola comptaran amb un informe que justifiqui la no assistència. La resta de nens poden anar a l’escola de manera que, si una família decideix que el seu fill es quedi a casa, ells no poden emetre cap informe perquè és una decisió personal i no mèdica.
  7. En relació a les activitats extraescolars i la pràctica d’esport van exposar que aquestes activitats representen ampliar el risc perquè suposa pertànyer a un altre grup i entrar en contacte amb altres nens de manera que cada família ha de valorar-ho a nivell particular.
  8. També es va parlar de la vacuna de la grip i els metges van recomanar que els pacients pediàtrics immunodeprimits es l’han de posar com cada any.